Ảnh hưởng. Phát triển như cách chúng tôi trưởng thành

Thay đổi bắt đầu với từng cá nhân

s4cf

Ra ngoài để thay đổi thế giới

Một nguồn lực lớn cho thế giới này. Đó chính là tổ chức của chúng tôi

Tất cả mọi thứ bạn làm tạo ra khác biệt

Mua sản phẩm =
3mm+

Mỗi lần đăng kí đổng nghĩa vối việc trồng một cái cây

300,000

Quan hệ đối tác

Bạn trước

Đối tác với công ty

Đồng hành với mục tiêu chung của công ty

Bằng một cách khác, bạn đang tạo ra sự khác biệt

musana

Trang sức với một duyên cớ

Trả lại cho những người ở UGANDA

Những cây xanh cho tương lai

300K và đếm

Cung cấp một hiện tại tốt hơn cho hệ thống tương lai của chúng tôi

Theo dõi những ảnh hưởng qua chúng tôi

  • Bài báo cáo
  • Videos
  • ARTICLES

Nhấp để thấy những gì chúng tôi đang làm