"Con người có thể làm nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa"

BYRON BELKA

Phá vỡ những rào chắn. Đẩy lùi các giới hạn. Mục tiêu của Rain là không ngừng sáng tạo, đổi mới và đẩy mạnh sự phát triển của cộng đồng. Để mọi người cùng biết rằng luôn có những đỉnh cao mới để vươn tới, luôn có những ngọn núi mới để chinh phục. Tất cả đều bắt đầu từ sản phẩm của chúng tôi

Danh mục sáng chế

Bốn danh mục sức khỏe thống trị thị trường: dầu, nước trái cây, thuốc viên và thảo dược. Chúng tôi vừa tạo danh mục mới nhất và đó là danh mục tốt nhất

Mỗi sản phẩm của chúng tôi được tạo ra từ hạt giống, nguồn mạnh của bốn loại khác trong danh mục sức khỏe. Những hạt giống chúng tôi sử dụng được khoa học lựa chọn cẩn thận từ nguồn gốc và những lợi ích khoa học đã được chứng minh. Mỗi sản phẩm phù hợp với nhau như một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình cung cấp cho bạn nhiều hơn những gì bạn cần hơn bất cứ điều gì khác.

Sản phẩm của chúng tôi tăng cường cơ thể của bạn. Hệ thống của chúng tôi cải thiện tài chính của bạn. Mô hình tác động xã hội của chúng tôi cải thiện bạn

Trọng tâm của chúng tôi

 • Khoa học hạt giống

  Ban cố vấn khoa học của chúng tôi dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, thử nghiệm và nghiên cứu dựa trên hạt giống. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cơ thể làm việc để đặt hạt giống đi đầu trong lĩnh vực y tế

 • Thương mại xã hội

  Cách mới bạn làm kinh doanh. Đó là sự sáng tạo của riêng chúng tôi đặt bạn và mọi thứ bạn làm ở trung tâm. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các hệ thống và công nghệ giúp đơn giản hóa việc tăng thu nhập. Chúng tôi đưa bạn từ việc bổ sung thu nhập của bạn để hoàn thành tự do tài chính

 • Sức khỏe

  Các nhà khoa học của chúng tôi đẩy ranh giới của sức khỏe bằng cách tạo ra các chất bổ sung dựa trên hạt giống làm việc với cơ thể của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế một hệ thống hoàn hảo cung cấp cho cơ thể của bạn mọi thứ cần thiết để thực hiện ở mức cao nhất

 • Thể dục

  Tình trạng sức khỏe và thể chất của thế giới đang ốm yếu. Cùng với việc cải thiện sức khỏe tổng thể, nhóm của chúng tôi hoạt động để cải thiện sức khỏe của mọi người. Chúng tôi làm điều này ở cấp độ cá nhân và làm việc cụ thể với loại hình cơ thể, mức độ hoạt động và mối quan tâm về sức khỏe của bạn để làm cho thế giới trở thành một nơi sinh sống lành mạnh hơn