KAŽDÁ ČASŤ NÁŠHO

REŤAZCA DNA

etické hodnoty
všetko je to o ľuďoch.
zlepšujeme spôsob, ktorým:

konáme

zarábať

dávame

konáme

Naše výrobky dávajú vášmu organizmu presne to, čo potrebuje, v koncentrovanejšej, čistej forme, akú vám nič na svete nedá. keďže každá ingrediencia pochádza priamo z prírody alebo zo semena, vaše telo ju strávi a využije rýchlejšie a efektívnejšie, pričom vy môžete byť v tej najlepšej forme.

konáme

zarábať

zarábať

Social commerce. nový spôsob zarábania. nič viac, než komunikovanie, odkazovanie a zdieľanie. zarábate peniaze a pritom robíte to, čo každý iný deň. to znamená väčšiu slobodu pre vaše financie, čas a energiu.

zistite viac o social commerce se

dávame

Musíme sa navzájom ochraňovať a musíme chrániť svet, v ktorom žijeme. preto dávame. každým nákupom pomáhame komunite. pri každej novej registrácii zasadíme strom.

"ŽIVOT MÁ TAKÚ KVALITU, AKO SLUŽBY, KTORÉ DÁVAME OSTATNÝM. DÁVAJME VEĽA."

tvorivý príbeh

To, čo začalo v halách I.C.U., prerástlo do globálneho fenoménu.

Príbeh Rainu začal tým, čím začína všetko v prírode: obyčajným semenom. Mocným. Účinným. So schopnosťou udržať život a zvečniť existenciu.

Línia nášho príbehu však nabrala iný smer, keď sme si položili ďalšiu otázku: ako môžu semená pomôcť naším telám?

Na túto otázku nám dala odpoveď veda, keď sme sa pokúšali dodať živiny skupine detí trpiacich leukémiou. Niektoré semená obsahujú chemické zložky, kondenzované vitamíny a minerály a nevyhnutné živiny dôležité pre výkonnosť organizmu.

Keď sa náš zakladateľ a výkonný predstaviteľ Byron Belka dozvedel o tejto skutočnosti tvoriacej novú kategóriu, bol len distribútorom. Rýchlo pochopil silu skrytú v tomto odhalení. Keď sledoval účinky výrobku na sebe samom a na ostatných, jeho presvedčenie ešte narástlo.

Tak vznikla spoločnosť Rain International. Príležitosť podeliť sa so svetom o výživu skrytú v semenách mali všetci a tento druh výživy sa od založenia spoločnosti rozširoval.

Zistili sme, že semená majú neskutočnú silu vytvárať biotopy a podporovať všetky formy života a okrem toho majú aj zvláštnu schopnosť podporovať, vylepšovať a posilňovať naše organizmy na bunkovej úrovni. Dávajú nám možnosť vytvoriť nespočetné množstvo výrobkov, ktoré nás podporujú vo vývoji a pomáhajú nám prechádzať jednotlivými životnými štádiami. S nimi máme silu konať dobro, podporovať svet a ľudí, vrátane vás.

giving > receiving

Všetko, čo robíme, je spojené s dávaním.

partnerstvá

darcovské programy

projekty

Spojili sme sa s tými najlepšími organizáciami a naším cieľom je dávať svetu, v ktorom žijeme a dávať ľuďom, s ktorými žijeme.